ค่ายอนุชน ACT. 2018 ครั้งที่ 26 "Set Apart", Indonesia, Rabu, 04. April 2018

องค์การอาข่าคริสเตียนในประเทศไทย ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี และได้จัดค่ายให้กับเด็ก และเยาวชนมานานกว่า 20 ครั้ง โดยการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้ร่วมกันรับพระพรผ่านการจัดค่ายช่วงฤดูร้อน ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดค่ายครั้งที่ 26 ในหัวข้อ ภาษาอาข่า "Miˬyehˇnawˬ-ahˇtseˇ-euˬmeh" ภาษาไทย "คุณคือผู้ถูกเลือก" และภาษาอังกฤษ "Set apart"

Rabu, 04. April 2018, Indonesia, ค่ายอนุชน ACT. 2018 ครั้งที่ 26 "Set Apart"

We The Fest 2018

We The Fest 2018

Jumat 20. Juli 2018
Pilkada Kab Sumedang
Rabu 27. Juni 2018
undangan pernikahan
Kamis 12. Juli 2018
PURWOKERTO HITAM "REBORN"
Minggu 08. Juli 2018
ODESZA at We The Fest
Jumat 20. Juli 2018
PilGub Jatim 2018
Rabu 27. Juni 2018
Indonesia Winner Show 2018
Jumat 20. Juli 2018
Cari acara lebih menarik
Dapatkan rekomendasi acara berdasarkan selera Facebook Anda. Dapatkan itu sekarang!Tunjukkan peristiwa cocok untuk sayaTidak sekarang