ค่ายอนุชน ACT. 2018 ครั้งที่ 26 "Set Apart", Indonesia, Rabu, 04. April 2018

องค์การอาข่าคริสเตียนในประเทศไทย ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี และได้จัดค่ายให้กับเด็ก และเยาวชนมานานกว่า 20 ครั้ง โดยการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้ร่วมกันรับพระพรผ่านการจัดค่ายช่วงฤดูร้อน ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดค่ายครั้งที่ 26 ในหัวข้อ ภาษาอาข่า "Miˬyehˇnawˬ-ahˇtseˇ-euˬmeh" ภาษาไทย "คุณคือผู้ถูกเลือก" และภาษาอังกฤษ "Set apart"

Rabu, 04. April 2018, Indonesia, ค่ายอนุชน ACT. 2018 ครั้งที่ 26 "Set Apart"

Rockin Noizee 2018

Rockin Noizee 2018

Sabtu 24. Maret 2018
Bekasi Bawah Tanah 14

Bekasi Bawah Tanah 14

Minggu 01. April 2018
HELLPRINT UNITED DAY VI
Rabu 04. April 2018
InCUBUS 2018
Kamis 22. Maret 2018
METRO TV Heritage Run
Minggu 25. Maret 2018
FEMCA 2018
Rabu 18. April 2018
PERSIJA JAKARTA v JOHOR TAKZ'IM
Selasa 10. April 2018
Breakpoint MUSIC Festival
Minggu 25. Maret 2018
Cari acara lebih menarik
Dapatkan rekomendasi acara berdasarkan selera Facebook Anda. Dapatkan itu sekarang!Tunjukkan peristiwa cocok untuk sayaTidak sekarang